หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

Slide Banner

PWA10 Application

พบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบแจ้งที่นี่

ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน

ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค

คู่มือบริการประชาชน

ดาวน์โหลด ภ.พ.20

การเปลี่ยนแปลงวิธีการจ่ายเงินตามใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง สัญญาจัดซื้อ/จัดจ้าง

ข่าวสาร กปภ.ข.10

PWA10 Web Application - รวมลิงก์ระบบงานภายในกปภ.ข.10

รายชื่อผู้รับเงิน

ระบบงานภายใน

ระบบแจ้งปัญหาคอมพิวเตอร์ Helpdesk

ระบบจัดการประชุม

ระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ

รวมลิงก์ระบบงานภายในกปภ.ข.10

โปรโมชั่นสำหรับคุณ

ข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)


พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การประปาส่วนภูมิภาค

อ่านเพิ่มเติม

สื่อด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน ทุจริต ประพฤติมิชอบ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

แบบสำรวจความพึงพอใจช่องทางติดต่อสื่อสาร กปภ ข.10

แบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ทำแบบสอบถาม
เลื่อนขึ้นข้างบน