หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Top Menu

  • สำหรับพนักงาน
  • แผนผังเว็บไซต์
  • ขนาดตัวอักษร:

  • ความตัดกันของสี:

การประปาส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่

การประปาส่วนภูมิภาค

PWA1662 Call Center

0-2551-8109
0-2551-1547

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 เปิดบริการ : 8.30 - 16.30 น.
เลื่อนขึ้นข้างบน