หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

วัสดุถาวร จำนวน 2 รายการ

ดูรายละเอียด

สินทรัพย์ถาวร จำนวน 6 รายการ

ดูรายละเอียด

สินทรัพย์ถาวร (ยานพาหนะ) จำนวน 2 รายการ

ดูรายละเอียด

ขายทอดตลาดสินทรัพย์ถาวร จำนวน 4 รายการ

ดูรายละเอียด

วัสดุถาวร 3 รายการ

ดูรายละเอียด

สินทรัพย์ถาวรที่ชำรุด / เสื่อมสภาพ / ไม่จำเป็นต้องใช้งาน จำนวน 28 รายการ

ดูรายละเอียด
เลื่อนขึ้นข้างบน