หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข้อมูลผลงานดำเนินงานของกปภ.สาขาชัยนาท
ประเภท จำนวน หน่วย
จำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 12,811 ราย
กำลังผลิตที่ใช้งาน 12,000 ลบ.ม./วัน
ปริมาณน้ำผลิตจริง 503,712 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 482,453 ลบ.ม./เดือน
ปริมาณน้ำจำหน่าย 259,857 ลบ.ม./เดือน
*ข้อมูล ณ เดือน พฤษภาคม ปี 2563 จากระบบ MIS กปภ.ข.10
นายกิตติ พุ่มศรีธร

ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค

ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ปีงบประมาณ 2563 12,607 12,695 12,702 12,710 12,718 12,744 12,778 12,811 0 0 0 0
ปีงบประมาณ 2562 12,386 12,394 12,392 12,412 12,423 12,441 12,473 12,477 12,503 12,530 12,549 12,560
ปีงบประมาณ 2561 12,222 12,246 12,246 12,271 12,279 12,283 12,298 12,302 12,335 12,352 12,364 12,374
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.481 0.477 0.471 0.469 0.453 0.499 0.480 0.504 0.000 0.000 0.000 0.000 3.833
ปีงบประมาณ 2562 0.454 0.425 0.443 0.448 0.403 0.449 0.446 0.456 0.447 0.456 0.458 0.450 5.334
ปีงบประมาณ 2561 0.449 0.425 0.414 0.419 0.397 0.446 0.432 0.444 0.436 0.440 0.443 0.416 5.162
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.460 0.454 0.450 0.448 0.433 0.477 0.460 0.482 0.000 0.000 0.000 0.000 3.665
ปีงบประมาณ 2562 0.437 0.408 0.426 0.427 0.384 0.428 0.426 0.435 0.427 0.446 0.437 0.430 5.113
ปีงบประมาณ 2561 0.425 0.402 0.391 0.396 0.374 0.425 0.409 0.422 0.409 0.417 0.420 0.393 4.883
ปีงบประมาณ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
ปีงบประมาณ 2563 0.216 0.235 0.230 0.243 0.238 0.232 0.265 0.260 0.000 0.000 0.000 0.000 1.920
ปีงบประมาณ 2562 0.210 0.216 0.220 0.226 0.230 0.220 0.249 0.256 0.238 0.230 0.235 0.222 2.753
ปีงบประมาณ 2561 0.212 0.217 0.215 0.219 0.223 0.212 0.241 0.233 0.235 0.222 0.223 0.221 2.674
เลื่อนขึ้นข้างบน