หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย

PWA1662 Call Center

0-5567-1238
0-5567-1238

ที่ตั้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย

940 หมู่ 1 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 64130

 เปิดบริการ : 8.30 - 16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ
นายกมล ประดุงรุก ผจก.สาขา.ศรีสัชนาลัย 0-5567-1238 0-5567-1238 08-9961-1930
นายชัยรัตน์ ทองจันทร์ หง.ผลิต 055 641 555 0-5567-1238 08-6441-5870
นายเฉลิมยุคคล เกตุฮ่อ หง.บริการ ฯ 055 641 555 0-5567-1238 08-15962210
นางธารารัตน์ ขอบเขต หง.อำนวยการ 055 641 555 0-5567-1238 08-1785-6513
เลื่อนขึ้นข้างบน