หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี
ช่องทางการติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี
E-mail : 5512014@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5634-1276
โทรสาร : 0-5634-1275
ที่อยู่
1/2 หมู่ 4 ต.พยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ 60130

พิกัด GPS : 15.4646,100.1350

เลื่อนขึ้นข้างบน