หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก

PWA1662 Call Center

056-249-089
056-249-508

ที่ตั้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก

515 หมู่ 7 ต.ท่าตะโก อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 60160

 เปิดบริการ : 8.30 - 16.30 น.

หมายเลขโทรศัพท์

ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง โทรศัพท์ โทรสาร มือถือ
นายคจิต เหมาคม ผจก.สาขาท่าตะโก 056 249 089 0-5624-9508 08-8173-0315
นายจิโรจ เพชรรัตน์ หง.ผลิต 056 249 089 0-5624-9508 08-1533-8422
นายเฉลิมพันธ์ บัวไสว หง.บริการ ฯ 056 249 089 0-5624-9508 09-9272-3332
น.ส.รัตนา บุญเกตุ หง.อำนวยการ 056 249 089 0-5624-9508 08-9740-0044
เลื่อนขึ้นข้างบน