หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
แผนที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์
ติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์
ช่องทางการติดต่อการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์
E-mail : 5512011@pwa.co.th
โทรศัพท์ : 0-5625-5456
โทรสาร : 0-5625-5456
ที่อยู่
158/9 หมู่ 1 ถ. ท่าตะโก - นครสวรรค์ ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

พิกัด GPS : 15.6683,100.1360

เลื่อนขึ้นข้างบน