หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขา
แม่ข่ายศรีสัชนาลัย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายศรีสัชนาลัย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ศรีสัชนาลัย หาดเสี้ยว
2 องค์การบริหารส่วนตำบลดอกอ้อ ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
3 องค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย ป่างิ้ว
หน่วยบริการท่าชัย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการท่าชัย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล
1 เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย
เลื่อนขึ้นข้างบน