หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี
ไปยังกปภ.สาขาอื่น
พื้นที่ให้บริการของกปภ.สาขา
แม่ข่ายพยุหะคีรี
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของแม่ข่ายพยุหะคีรี
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล หมู่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน มโนรมย์ ท่าฉนวน 5,8
2 เทศบาลตำบลพยุหะ พยุหะคีรี พยุหะ
3 เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี ท่าน้ำอ้อย
4 องค์การบริหารส่วนตำบลพยุหะ พยุหะคีรี พยุหะ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
5 องค์การบริหารส่วนตำบลสระทะเล พยุหะคีรี สระทะเล 1,2,3,4,5,6,7,8,9
6 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรี พยุหะคีรี ย่านมัทรี 2,3,4,5,6
7 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงหัก พยุหะคีรี ม่วงหัก 1,2,4,5,6,7,8
8 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะกอก พยุหะคีรี เนินมะกอก 1,2,3,4,5,6,8,10
หน่วยบริการเขาทอง
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการเขาทอง
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล หมู่
1 องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด เมืองนครสวรรค์ กลางแดด 2,3,4
2 องค์การบริหารส่วนตำบลยางตาล โกรกพระ ยางตาล 7,8
3 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง พยุหะคีรี เขาทอง 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12
หน่วยบริการท่าน้ำอ้อย
พื้นที่ให้บริการน้ำประปาของหน่วยบริการท่าน้ำอ้อย
ลำดับที่ พื้นที่ให้บริการ อำเภอ ตำบล หมู่
เลื่อนขึ้นข้างบน