หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 (กปภ.ข.10))

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จำนวนผู้ใช้น้ำจำแนกตามหน่วยงานในสังกัด

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)
1 จำนวนผู้ใช้น้ำรวมทั้งเขต 338,472
2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ 29,695
3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก 12,996
4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว 7,296
5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี 11,033
6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท 12,464
7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี 10,177
8 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร 26,521
9 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี 7,090
10 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก 25,081
11 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด 21,574
12 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 21,196
13 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม 4,030
14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง 3,722
15 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก 8,177
16 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย 7,958
17 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ 3,628
18 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก 26,529
19 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย 6,548
20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร 26,726
21 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก 6,374
22 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน 10,368
23 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ 17,636
24 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก 12,227
25 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน 4,116
26 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ 6,820
27 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี 8,490
*ข้อมูลจากระบบ MIS ประจำเดือน เมษายน ปี 2562
เลื่อนขึ้นข้างบน