หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จำนวนผู้ใช้น้ำจำแนกตามหน่วยงานในสังกัด

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)
1 จำนวนผู้ใช้น้ำรวมทั้งเขต 354,120
2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ 31,461
3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก 13,376
4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว 7,534
5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี 11,285
6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท 12,876
7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี 10,893
8 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร 27,670
9 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี 7,144
10 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก 25,966
11 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด 23,116
12 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 22,112
13 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม 4,266
14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง 3,796
15 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก 8,369
16 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย 8,123
17 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ 4,497
18 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก 28,629
19 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย 6,871
20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร 27,575
21 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก 6,449
22 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน 10,653
23 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ 18,319
24 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก 12,760
25 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน 4,237
26 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ 7,300
27 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี 8,843
*ข้อมูลจากระบบ MIS ประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2563
เลื่อนขึ้นข้างบน