หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จำนวนผู้ใช้น้ำจำแนกตามหน่วยงานในสังกัด

ลำดับที่ หน่วยงาน จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)
1 จำนวนผู้ใช้น้ำรวมทั้งเขต 363,111
2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ 32,527
3 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก 13,582
4 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลาดยาว 7,637
5 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพยุหะคีรี 11,518
6 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท 13,127
7 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี 11,273
8 การประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร 28,306
9 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี 7,213
10 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก 26,672
11 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด 24,439
12 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย 22,617
13 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาทุ่งเสลี่ยม 4,384
14 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสำโรง 3,815
15 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสวรรคโลก 8,439
16 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสัชนาลัย 8,215
17 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ 4,610
18 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก 29,485
19 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย 6,975
20 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิจิตร 28,153
21 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก 6,523
22 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตะพานหิน 10,849
23 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเพชรบูรณ์ 18,757
24 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก 13,061
25 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชนแดน 4,284
26 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองไผ่ 7,582
27 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี 9,068
*ข้อมูลจากระบบ MIS ประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2564
เลื่อนขึ้นข้างบน