" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 
ลำดับที่ ชื่อไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 DO2Q4TGK698HW0839_021117_152937_GF3L.pdf 0  ดาวน์โหลด