" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข่าวประชาสัมพันธ์กปภ.สาขาพิษณุโลก

กปภ.สาขาพิษณุโลก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.

ลงข่าวเมื่อ : 9 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง

ผจก.กปภ.สาขาพิษณุโลก