" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข่าวประชาสัมพันธ์กปภ.สาขาอุตรดิตถ์
นายนิสิต ใจอินทร์

ผจก.กปภ.สาขาอุตรดิตถ์