" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข่าวประชาสัมพันธ์กปภ.สาขาสวรรคโลก
นายนฤพนธ์ ไทยกล้า

ผจก.กปภ.สาขาสวรรคโลก