" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข่าวประชาสัมพันธ์กปภ.สาขากำแพงเพชร
นายอภิปราย อรรคสูรย์

ผจก.กปภ.สาขากำแพงเพชร