" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

ไปยังกปภ.สาขาอื่น
นายกิตติ พุ่มศรีธร

ผจก.กปภ.สาขาชัยนาท