" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

ไปยังกปภ.สาขาอื่น
ข่าวประชาสัมพันธ์กปภ.สาขาพยุหะคีรี
นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์

ผจก.กปภ.สาขาพยุหะคีรี