" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10 เปิดให้บริการยื่นขอติดตั้งประปาผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 10 จังหวัด
ได้แก่ นครสวรรค์,อุทัยธานี,ชัยนาท,พิจิตร,กำแพงเพชร,พิษณุโลก,ตาก,อุตรดิตถ์,เพชรบูรณ์,สุโขทัย คลิกที่นี่เพื่อยื่นขอติดตั้งข่าวประชาสัมพันธ์กปภ.ข.10

ลิงก์ที่น่าสนใจ

 รายชื่อผู้รับเงิน

 KM กปภ.ข.10

 สมัครใช้งาน Internet

 ระบบงานภายใน

ข่าวประกาศ

ประกาศผลการประกวดราคา
 21 พ.ย. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการประกวดราคา
 02 พ.ย. 60

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการประกวดราคา
 02 พ.ย. 60

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการประกวดราคา
 02 พ.ย. 60

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการประกวดราคา
 30 ต.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อบริเวณวังสีสูบ ถึง หน้า ส.อรุณคอนกรีต กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก