" มุ่ง - มั่น - เพื่อปวงชน "

ข่าวประชาสัมพันธ์กปภ.ข.10

ข่าวประกาศ

 ประกาศผลการประกวดราคา
 25 ต.ค. 60

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศผลการประกวดราคา
 02 พ.ย. 60

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขากำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการประกวดราคา
 02 พ.ย. 60

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการประกวดราคา
 02 พ.ย. 60

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมานิติบุคคลเพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิตการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลการประกวดราคา
 30 ต.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างงานย้ายแนวท่อบริเวณวังสีสูบ ถึง หน้า ส.อรุณคอนกรีต กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผลการประกวดราคา
 16 ต.ค. 60

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมานิติ บุคคล เพื่อบริการจุดปฏิบัติงานระบบผลิต การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี