สภาพอากาศประจำวันที่
18/08/2560 13:38 น.
จังหวัดกำแพงเพชร
มีเมฆมาก
28°
ความเร็วลม 2.26 กิโลเมตร/ชม.
แพรพิมพาลัย ไทยสปา & รีสอร์ท
บ้านดิน บารมีรีสอร์ท
ต้นน้ำรีสอร์ท
บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง
โรงแรมกรีนปาร์ค
โรงแรมชากังราว ริเวอร์วิว