ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด

ผู้บริหารกปภ.สาขาในสังกัดการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

นายจินอา สุภานันท์

นายจินอา สุภานันท์

Mr.JINAR  SUPANUN
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขานครสวรรค์
นายวีระพล จันทรสกา

นายวีระพล จันทรสกา

Mr.VERAPON  GANTRASAKA
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาท่าตะโก
นายนลธวัช ศิริวัฒน์

นายนลธวัช ศิริวัฒน์

Mr.Noltawat  Siriwat
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาลาดยาว
นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย์

นายเพิ่มพูล ทองไพบูลย์

Mr.PERMPUL  THONGPAIBOON
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาพยุหะคีรี
นายกิตติ พุ่มศรีธร

นายกิตติ พุ่มศรีธร

Mr.KITTI  POOMSRITHORN
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาชัยนาท
นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์

นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์

Mr.CHOSAK  LUMNARIN
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาอุทัยธานี
นายสมชัย ทุมมณี

นายสมชัย ทุมมณี

Mr.Somchai Tummanee
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขากำแพงเพชร
นายพิสิฐ ประสิทธิวงษ์

นายพิสิฐ ประสิทธิวงษ์

Mr.PESIT  PARSITIVONG
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาขาณุวรลักษบุรี
นางเพลินพิศ วิสูง

นางเพลินพิศ วิสูง

Mrs.Plernpit  Wisoong
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาตาก
นายกมล ประดุงรุก

นายกมล ประดุงรุก

Mr.KAMOL  PRADUNGROOK
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาแม่สอด
นายอภิปราย อรรคสูรย์

นายอภิปราย อรรคสูรย์

Mr.APIPRAI  ACKASOON
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาสุโขทัย
นายสมพงษ์ สงวนทรัพย์

นายสมพงษ์ สงวนทรัพย์

Mr.Sompong  Sangunsub
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 2)
สาขาทุ่งเสลี่ยม
นางสาวจิณนพัฒน์ บำรุงศรี

นางสาวจิณนพัฒน์ บำรุงศรี

MissJinnaphat Bumrunggsri
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 2)
สาขาศรีสำโรง
นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล

นางสาวนงนาฎ เนียมสกุล

MissNONGNART  NIEMSAKUL
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาสวรรคโลก
นายธนู ประสงค์

นายธนู ประสงค์

Mr.TANU PRASONG
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาศรีสัชนาลัย
นายนิสิต ใจอินทร์

นายนิสิต ใจอินทร์

Mr.NISITH  CHAI-IN
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาอุตรดิตถ์
นายธงชัย สถิตย์ตระกูล

นายธงชัย สถิตย์ตระกูล

Mr.THONGCHAI  SATITHAGOOL
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาพิษณุโลก
นายสมเกียรติ นงนุช

นายสมเกียรติ นงนุช

Mr.SOMKIAT  NONGNUCH
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 2)
สาขานครไทย
นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว

นายสุทธิรักษ์ กาบแก้ว

Mr.Sutthirak Kabkaew
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาพิจิตร
นายนฤพนธ์ ไทยกล้า

นายนฤพนธ์ ไทยกล้า

Mr.NARUEPHON  THAIGLA
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาบางมูลนาก
นายเกษียร เฟื่องเพียร

นายเกษียร เฟื่องเพียร

Mr.KASIAN  FUANGPHIEN
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาตะพานหิน
นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง

นายธีระวัฒน์ ด้วงทอง

Mr.TERAWAT DUANGTHONG
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาเพชรบูรณ์
นายคจิต เหมาคม

นายคจิต เหมาคม

Mr.KHJIT HAMAKOM
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาหล่มสัก
นายนิพนธ์ ดาวฤกษ์

นายนิพนธ์ ดาวฤกษ์

Mr.Nipon Dowroek
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 2)
สาขาชนแดน
นายธีระยุทธ ทองสุก

นายธีระยุทธ ทองสุก

Mr.TEARAYUTH  THONGSUK
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 2)
สาขาหนองไผ่
นายวิโชติ ศรีทับทิม

นายวิโชติ ศรีทับทิม

Mr.WICHOT SRITHUBTHIM
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
(ชั้น 1)
สาขาวิเชียรบุรี


ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30