ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

ผู้บริหารการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์

นายกิติเทพ เลขะวิพัฒน์

Mr.Kitithep Leakhavipat
ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
นางเสาวรส คงทวีศักดิ์

นางเสาวรส คงทวีศักดิ์

Mrs.Saowaros  Khongtaweesak
ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 10
นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ

นางสาวจุฑามาศ เฉลิมกิจ

MissJUTAMAS CHALERMKIT
ผู้อำนวยการกองบัญชีและการเงิน
นายสุธี มาลีศรี

นายสุธี มาลีศรี

Mr.SUTEE MALEESRI
ผู้อำนวยการกองระบบจำหน่าย
นายพิชัย ดิษาภิรมย์

นายพิชัย ดิษาภิรมย์

Mr.PICHAI DISAPIROM
ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ
นางรัตติยา กฤชทับทอง

นางรัตติยา กฤชทับทอง

Mrs.RATTIYA KRITTUPTONG
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป
นายสุรพล ปัญโญแก้ว

นายสุรพล ปัญโญแก้ว

Mr.SURAPHON PANYOKEAW
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายอลงกรต คำมาเมือง

นายอลงกรต คำมาเมือง

Mr.Alongkrot Kammameung
รก.ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ


ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30