ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมในให้กัน ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี โดยนายวิโชติ ศรีทับทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรมโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ครั้งที่ 2/2560 ณ ซอย 11 หมู่ 2 ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เพื่อพบปะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้ำ อีกทั้งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบประปา และตรวจสอบมาตรวัดน้ำพร้อมทั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาที่ชำรุดให้แก่ผู้ใช้น้ำ

กิจกรรม Big Clearning Day กปภ.สาขาวิเชียรบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี นำทีมโดย นายวิโชติ ศรีทับทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี พร้อมพนักงานในสาขา จัดกิจกรรม Big Clearning Day ทำความสะอาดบริเวณ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี เมื่อวันพุธ ที่ 15 มีนาคม 2560 เพื่อให้เกิด เกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ถูกสุขลักษณะ บรรยากาศที่น่าทำงาน

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 กปภ.สาขาวิเชียรบุรี โดยนายวิโชติ ศรีทับทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงาน ได้ร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการทำงาน รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน ในการนี้ได้มีการถ่ายทอดค่านิยมองค์กร กปภ. เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานได้รับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในโครงการ "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" และดำเนินการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 2/2560

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30