ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับ กปภ.เขต 10 จัด “ โครงการใส่ใจผู้บริโภค “ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่หน่วยงาน อปท.ในเขต อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2560โดย นายวิโชติ ศรีทับทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี ร่วมกับทีมงานจากกองระบบผลิตและคุณภาพน้ำ ทีมงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.10 พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม CSR " โครงการใส่ใจผู้บริโภค" โดยเชิญหน่วยงาน อบต.บึงกระจับ และอบต.ท่าโรง และ อบต.โคกปรง เพื่อให้ความรู้เรื่องแหล่งน้ำดิบ กระบวนการผลิตน้ำประปา เครื่องจักรกลและอุปกรณ์หลักในการผลิตน้ำประปา รวมถึงการบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายน้ำ ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำประปา ทั้งยังให้คำแนะนำปรึกษาเพื่อปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านให้ได้คุณภาพดียิ่งขึ้น ในช่วงบ่าย คณะผู้เข้ารับการอบรมเยี่ยมชมกระบวนการผลิตน้ำประปา ณ หน่วยบริการคอเลือก กปภ.สาขาวิเชียรบุรีอีกด้วย

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี เข้าร่วมกิจกรรม โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ. โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม 26 กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 น. นายวิโชติ ศรีทับทิม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม โครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ. โรงเรียนวังใหญ่วิทยาคม หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหญ่ อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกันแจก แจกน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์กปภ. จำนวน 1000 ขวด และแผ่นพับการขอใช้น้ำประปา

กปภ.สาขาวิเชียรบุรี จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) 30 มิถุนายน 2560

มื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 30 มิถุนายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี โดย นายวิโชติ ศรีทับทิม ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวิเชียรบุรี พร้อม ด้วยหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน ณ ห้องผู้จัดการ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี โดยในครั้งนี้มีรายละเอียดการสนทนาเกี่ยวกับข่าวสารของ กปภ. ข่าวสารทั่วไปเพื่อเป็นความรู้ แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน พร้อมเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30