ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขาหล่มสัก ออกพบปะประชาชน โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก นำโดย นายคจิต เหมาคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกพบผู้ใช้น้ำและหาผู้ใช้น้ำเพิ่ม โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 บริเวณบ้านเนิน หมู่ที่ 1,2 ต.บ้านเนิน อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ โดยได้นำของที่ระลึก ได้แก่ กระเป๋า ปากกา และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้ในการขอติดตั้ง,การใช้น้ำอย่างประหยัด พร้อมทั้งได้ให้มิสเตอร์ประปา ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของมาตรวัดน้ำให้กับบ้านผู้ใช้น้ำซึ่งสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้น้ำเป็นอย่างดี

กปภ.สาขาหล่มสัก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6/2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. นำโดยนายคจิต เหมาคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาหล่มสัก เพื่อแจ้งผลการดำเนินการประจำเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมทั้งถ่ายทอดค่านิยม กปภ.เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานได้รับรู้ เข้าใจ ปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร เปิดวิดีทัศน์รณรงค์คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ต่อต้านการทุจริตคอรับชั่นแก่พนักงาน และถ่ายภาพแสดงสัญลักษณ์ "มือต้านทุจริต" และคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 2/2560

พนักงานในสังกัด กปภ.สาขาหล่มสักร่วมสักการะองค์พระแม่ธรณีฯเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากปภ. ครบรอบ 38 ปี

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.09 น. พนักงานในสังกัด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก ร่วมสักการะองค์พระแม่ธรณีฯเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 38 ปี

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30