ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขาหล่มสัก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 8/2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 8/2560 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. นำโดย นายคจิต เหมาคม ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาหล่มสัก เพื่อแจ้งผลการดำเนินการประจำเดือนพฤษภาคม ขอความร่วมมือกันลดค่าใช้จ่ายสำนักงาน,ติดตามหนี้ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง,เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย และงานบริการดำเนินการซ่อมท่ออย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ได้ต้อนรับหัวหน้างานที่ย้ายมา 2 ท่าน คือ นายสุกิจ สงวนทรัพย์ หัวหน้างานผลิต และนายวัลลภ เกียรติธนพล หัวหน้างานบริการและควบคุมน้ำสูญเสิย

กปภ.สาขาหล่มสัก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7/2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7/2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. นำโดย นายอดิศักดิ์ ปานขาว หัวหน้างาน 8 งานผลิต รักษาการแทนผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาหล่มสัก เพื่อแจ้งผลการดำเนินการประจำเดือนมีนาคม ขอความร่วมมือกันลดค่าใช้จ่ายสำนักงาน,ติดตามหนี้ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง,เพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย และงานบริการดำเนินการซ่อมท่ออย่างรวดเร็ว

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก จัดพิธีสรงน้ำพระแม่ธรณี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหล่มสัก นำโดย นายคจิต เหมาคม ผจก.กปภ.สาขาหล่มสัก พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมใจสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระแม่ธรณี เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ นอกจากนั้นหัวหน้างาน พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด ยังได้รดน้ำขอพรจากท่านผู้จัดการเป็นการสืบสานประเพณีที่ดีของไทย และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30