ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขาบางมูลนาก ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการ “มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" ณ. หมู่ที่ 3 ตำบลหอไกร 23 มีนาคม 2560

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายนฤพนธ์ ไทยกล้า ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก มอบหมายให้นายกมล พรหมอยู่ หัวหน้างาน 8 งานผลิต พร้อมด้วย หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" โดยได้ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3 ตำบลหอไกร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร พร้อมทั้งให้บริการซ่อมท่อแตกท่อรั่ว ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาอย่างประหยัด และมอบแผ่นพัประชาสัมพันธ์การขอใช้น้ำประปา

กปภ.สาขาบางมูลนาก จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 /2560 15 มีนาคม 2560

วันที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. นายนฤพนธ์ ไทยกล้า ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1 /2560 ณ. บริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน และแพสูบน้ำ ของ กปภ.สาขาบางมูนาก เพื่อทำให้เกิดความสะอาดเรียบร้อย น่ามอง และเพื่อเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของ กปภ.สาขาบางมูลนาก แก่ผู้ใช้น้ำที่มาติดต่อและใช้บริการ ในกิจกรรมนี้พนักงานทุกคนให้ความร่วมมืออย่างพร้อมเพรียงกัน

การประปาส่วนภูมิคสาขาบางมูลนาก จัดกิจกรรม “ที่นี่องค์กรโปร่งใส” 13 มีนาคม 2560

วันจันทร์ เวลา 10.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขา บางมูลนาก นำโดยนายนฤพนธ์ ไทยกล้า ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลฃนาก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม การถ่ายทอดค่านิยมองค์กร กปภ. เพื่อเน้นย้ำให้พนักงานได้รับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร กปภ. และจัดกิจกรรม " ที่นี่องค์กรโปร่งใส " เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาการรณรงค์คุณธรรมด้านความซื่อสัตย์ ต่อต้านทุจริตคอรัปชั่นแก่พนักงานในสังกัด ปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมโปร่งใสของพนักงาน พร้อมทั้งแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในการต่อต้านการทุจริต มุ่งเน้นการบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30