ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขาบางมุูลนากเข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

กปภ.สาขาบางมูลนากจัดกิจกรรม "โครงการ Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก โดยนายนฤพนธ์ ไทยกล้า ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก พร้อมด้วย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการ สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร และแจ้งเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะความสามารถหลัก ประจำปี 2560 เพื่อความเข้าใจและ่ประเมินผลอย่างถูกต้อง รวมไปถึงสอบถามปัญหาต่างๆ ของแต่ละสายงาน และได้แก้ไขไปในทางเดียวกัน

กปภ.สาขาบางมูลนากจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางมูลนาก จัดกิจกรสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน 2560

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30