ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ได้แจกน้ำดื่ม จำนวน 200 แก้ว แกผู้ที่มาร่วมกิจกรรม

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ขอโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน"

ารประปาส่วนภูมิภาค สาขานครไทย ออกหน่วยโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560 เมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2560 นำโดยหัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ร่วมกับอำเภอนครไทยและจังหวัดพิษณุโลกออกหน่วยโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนบ้านยางโกลน บ้านซำหวาย หมู่ที่ 9 ต.ยางโกลน อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยแจกน้ำดื่ม จำนวน 200 แก้ว �ให้กับประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย จัดกิจกรรม "ที่นี่....องค์กรโปร่งใส"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย จัดกิจกรรม "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" เป็นองค์กรต่อต้านคอรัปชั่น ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2559 โดย นายสมเกียรติ นงนุช ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย หัวหน้างาน พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ในด้านความโปร่งใส มีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน และให้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาเข้ารับบริการ ด้วยใจ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30