ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทยจัดโครงการใส่ใจผู้บริโภค

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย นำโดยผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ได้จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคให้ความรู้ด้านระบบผลิตน้ำประปา ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ อบต.นาบัว ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และในวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ อบต.นครชุม ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ร่วมกับอำเภอนครไทย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ร่วมกับอำเภอนครไทย ร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ และได้แจกน้ำดื่ม ในวันที่ 4 เมษายน 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2560 ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา หมู่ที่ 15 บ้านน้ำแจ้งพัฒนา ต.นาบัว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ได้แจกน้ำดื่ม จำนวน 200 แก้ว แกผู้ที่มาร่วมกิจกรรม

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30