ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (ครั้งที่ 10/2560)

ในวันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (ครั้งที่ 10/2560) โดยนายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมกันหาแนวทางเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เช่น การเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ลดอัตราน้ำสูญเสีย ฯลฯ การบริหารจัดการอัตรากำลัง (กรณีพนักงานปลดเกษียณ)กำชับให้พนักงานปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลกจัดกิจกรรม " โครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน " ครั้งที่ 9/2560

ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก นำโดยนายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการ กปภ.สาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน มุ่งมั่น เพื่อปวงชน ครั้งที่ 9/2560" ณ ริเวณวัดเนินกุ่มใต้ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (หน่วยบริการเนินกุ่ม) โดยบริการรับคำขอติดตั้งมาตรวัดน้ำและรับชำระเงินค่าติดตั้ง รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและถูกวิธี ตลอดจนตรวจสอบหาท่อแตก/รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายของ กปภ. พร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ใช้น้ำด้วย

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (ครั้งที่ 9/2560)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (ครั้งที่ 9/2560) ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30 น. โดยนายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมสนทนาพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน พร้อมร่วมกันหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย กำชับให้งานบริการฯควบคุมดูแลการซ่อมท่อให้รวดเร็ว เรียบร้อยสามารถจ่ายน้ำให้ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานได้รับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30