ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (ครั้งที่8/2560)

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (ครั้งที่ 8/2560) ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. โดยนายธงชัย สถิตย์ตระกูล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนประเด็นปัญหา อุปสรรคที่พบระหว่างการปฏิบัติงาน แนวทางการดำเนินงานเพิ่มผู้ใช้น้ำ ปริมาณน้ำจำหน่าย เร่งรัดติดตามหนี้ค้าง ให้เป็นไปตามเป้าหมาย , กำชับให้งานบริการฯควบคุมดูแลการซ่อมท่อให้รวดเร็ว เรียบร้อยสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเน้นย้ำให้พนักงานได้รับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส"

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ออกบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิษณุโลก ออกบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ บริเวณวัดเนินกุ่มใต้ ต.เนินกุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก (หน่วยบริการเนินกุ่ม) เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำ

กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติคำหลวง ในงานสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี

กปภ.สาขาพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพการเทศน์มหาชาติคำหลวง ในงานสมโภชพระพุทธชินราช ครบ 660 ปี ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30