ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2559

ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 09.00น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม สนทนายามเข้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน 2559 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. สร้างความเข้าใจพฤติกรรม 11 ประการ 2. สร้างจิตสำนึกรักองค์กร 3. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ WSP 4. การติดตามหนี้ค้างชำระ 5. เฝ้าระวังพายุในช่วงนี้ 6. การควบคุมคุณภาพนํ้่า 7. การแก้ปัญหานํ้าสูญเสีย

กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มกราคม 2559

ในวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 10.00น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม สนทนายามเข้า (Morning Talk) ประจำเดือนมกราคม 2559 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. สร้างความเข้าใจพฤติกรรม 11 ประการ 2. สร้างจิตสำนึกรักองค์กร 3. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ WSP 4. การตั้งจุดบริการชำระค่านํ้าที่Mobile Office 5. รายรับรายจ่ายของกปถ.สาขาอุตรดิตถ์ 6. การควบคุมคุณภาพนํ้่า 7. การแก้ปัญหานํ้าสูญเสีย

กปภ.สาขาอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม สนทนายามเข้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยมีวาระการประชุมดังนี้ 1. สร้างความเข้าใจพฤติกรรม 11 ประการ 2. สร้างจิตสำนึกรักองค์กร 3. ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ WSP 4. การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปี 5. การอ่านมาตรตามโซน DMA 6. จัดเตรียมแผนกิจกรรม Bike for dad

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30