ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขาสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนศรีนคร หมู่ที่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560� เวลา 13.00 น. กปภ.สาขาสวรรคโลก เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ โรงเรียนศรีนคร หมู่ที่ 3 ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย� ในการนี้ ได้สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 200 ขวด แจกจ่ายให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

กปภ.สาขาสวรรคโลกและสาขาสุโขทัยร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดอาคารผู้ป่วยใน "อาคารหลวงน้าเสน่ห์ สิริวฑฺฒโน ประชาร่วมใจ 2555"

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 พนักงานกปภ.สาขาสวรรคโลก และ สาขาสุโขทัย เข้าร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จมาทรงเปิดอาคารผู้ป่วยใน "อาคารหลวงน้าเสน่ห์ สิริวฑฺฒโน ประชาร่วมใจ 2555" ณ โรงพยาบาลสวรรคโลก อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย และได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. จำนวน 3,000 ขวด เพื่อบริการเจ้าหน้าที่และประชาชนที่มาร่วมงานด้วย

กปภ.สาขาสวรรคโลกและกปภ.สาขาสุโขทัย ร่วมงานปกป้องสถานบันชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย (จังหวัดเคลื่อนที่)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ม.ค.2560 เวลา 13.00 น. กปภ.สาขาสวรรคโลกและกปภ.สาขาสุโขทัย ร่วมงานปกป้องสถานบันชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดปากน้ำ หมู่ที่ 5 ต.ปากน้ำ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยในงานนี้ได้สนับสนุน น้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน 500 ขวด แจกให้กับผู้ร่วมงาน

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30