ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ นำทีมพนักงานพร้อมรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ออกรับชำระเงินค่าน้ำประปาพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลระบบประปาภายในและภายนอกกับผู้ใช้น้ำอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หัวหน้างาน 8 งานจัดเก็บรายได้ นำทีมพนักงานพร้อมรถยนต์โมบายเคลื่อนที่ออกรับชำระเงินค่าน้ำประปาพร้อมให้คำปรึกษาและดูแลระบบประปาภายในและภายนอกกับผู้ใช้น้ำอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ในวันที่ี 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 14.00 น. ณ หน่วยบริการแม่ระมาด (หน้าวัดดอนแก้ว)

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นางจินดา เดชเดชา หัวหน้างานอำนวยการ และ นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ร่วมกิจกรรม "ลงแขกดำนา สืบสานความดีตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ความร่วมมือของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มเกษตรทำนาแม่สอด ผู้ปกครองนักเรียน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียน

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด มอบหมายให้ นางจินดา เดชเดชา หัวหน้างานอำนวยการ และ นายเกียรติพงษ์ กาญจนหย่า หัวหน้างานจัดเก็บรายได้ ร่วมกิจกรรม "ลงแขกดำนา สืบสานความดีตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้ความร่วมมือของครูภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมเครือข่ายผู้ปกครอง กลุ่มเกษตรทำนาแม่สอด ผู้ปกครองนักเรียน และภาคีเครือข่ายทางการศึกษาของโรงเรียน

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เช้าวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

นายกมล ประดุงรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เช้าวันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หลังจากผู้จัดการได้ไปร่วมประชุมรับนโยบายจากผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคให้พนักงานได้รับทราบ

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30