ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขาตาก จัดกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน”

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก ร่วมกับประชาชนหมู่ 5 บ้านท่าปุย เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" ณ พื้นที่ป่าชุมชน หมู่ 5 บ้านท่าปุย อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

กปภ.สาขาตาก ขับเคลื่อน "โครงการใส่ใจผู้บริโภค" มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาแก่เทศบาลตำบลไม้งาม และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ จ.ตาก เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตน้ำประปาให้ได้คุณภาพแก่ประชาชน

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก โดย นางเพลินพิศ วิสูง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก พร้อมหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด และพนักงานห้องปฎิบัติการ Lab-Cluste สาขาตาก จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้านแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการบริหารจัดการระบบประปาหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลไม้งาม และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวเหนือ

กปภ.สาขาตาก ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

มื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 กปภ.สาขาตาก โดยนางเพลินพิศ วิสูง ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาตาก พร้อมพนักงานในสังกัด ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30