ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5/2560 ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ทำความสะอาดถังน้ำใส และกิจกรรม 5ส เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้น้ำ

กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5ส. บริเวณโรงกรองน้ำแม่ข่ายขาณุวรลักษบุรี อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร

กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk ครั้งที่ 4/2560)

กปภ.สาขาขาณุวรลักษบุรี ร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk ครั้งที่ 4/2560)ณ สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาขาณุวรลักษบุรี

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30