ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขาอุทัยธานีจัดกิจกรรมโครงก่าร เติมใจให้กัน

นายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ เติมใจให้กัน ในพื่นที่ ตลาดเทศบาลตำบลทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 เพื่อประชาสัมพันธ์การขอใช้น้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตรวจสอบท่อแตกท่อรั่ว เพื่อวางแผนการบริหารแรงดันน้ำและควบคุมน้ำสูญเสียในพื้นที่ สร้างความประทับใจในการให้บริการ

กปภ.สาขาอุทัยธานี จัดกิจกรรม "โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk)

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. นายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานและลูกจ้างในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2559 โดยเน้นย้ำการให้บริการลูกค้าเป็นสำคัญ ปฏิบัติงานในเชิงรุก ทำงานเป็นทีม และมีการประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกอย่างรวดเร็วทันใจ

กปภ.สาขาอุทัยธานี จัดกิจกรรม "โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

กปภ.สาขาอุทัยธานี ร่วมจัดกิจกรรม "โครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2559 นำโดย นายอภิปราย อรรคสูรย์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานพนักงานลูกจ้างในสังกัด โดยมีการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข่าวสารด้านต่างๆ รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการทำงานร่วมกัน ระหว่างผู้บริหารและพนักงานในสังกัด เพื่อสร้างความสามัคคี และความผูกพันในหน่วยงานตามแผนยุทธศาสตร์

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30