ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2560

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560 กปภ.สาขาอุทัยธานี นำโดย นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม 2560 โดยพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้ใช้น้ำแต่ต้องไม่กระทบกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ผ่านทางเวปไซต์ภายใน กปภ. รวมถึงร่วมกันคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 4/2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี ลงพื้นที่ ณ วัดโคกหม้อ อำเภอทัพทัน เพื่อเพิ่มปริมาณผู้ใช้น้ำตามนโยบายเชิงรุก

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 กปภ.สาขาอุทัยธานี นำโดย นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด ลงพื้นที่ ณ วัดโคกหม้อ ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อร่วมพูดคุยและชี้แจงรายละเอียดในการขอติดตั้งมิเตอร์ประปา อีกทั้งรับฟังปัญหาในการใช้น้ำต่าง ๆ ร่วมกับผู้นำชุมชน และชาวบ้าน ตามนโยบายเชิงรุกเพื่อเพิ่มปริมาณผู้ใช้น้ำ มีการแจกเอกสารความรู้ต่างๆและน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ซึ่งได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี จัดกิจกรรม "โครงการมุ่ง มั่นเพื่อปวงชน (เติมใจให้กัน) " ครั้งที่ 4/2560

วันที่ 23 สิงหาคม 25ุ60 กปภ.สาขาอุทัยธานี นำโดย นายชูศักดิ์ เลื่อมนรินทร์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม "โครงการมุ่ง มั่นเพื่อปวงชน (เติมใจให้กัน) " ในพื้นที่หน่วยบริการทัพทัน ต.ทัพทัน อ.ทัพทัน จ.อุทัยธานี โดยให้บริการด้านข้อมูลความรู้เกี่ยวกับประปา แจกแผ่นพับการใช้น้ำอย่างถูกวิธี การใช้น้ำอย่างประหยัด สำรวจความต้องการ พร้อมรับฟังปัญหาของลูกค้า ตลอดจนตรวจสอบมิเตอร์ พร้อมกันนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ที่ยังไม่ได้ติดตั้งประปาให้มาใช้น้ำประปา ซึ่งได้รับผลการตอบรับเป็นอย่างดี

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30