ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.ชัยนาท ร่วมกิจกรรมในโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท โดยนายกิตติ พุ่มศรีธร ผู้จัดการ มอบหมายให้พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมในโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ 2560 เพื่อเป็นการบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับประโยชน์จากการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน พร้อมรับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาอย่างถูกวิธี ณ วัดคงคาราม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนางดำตก อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท อย่างไรก็ตาม การจัดกิจกรรมดังกล่าว กปภ.สาขาชัยนาทยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. จำนวน 504 ขวด ไปแจกจ่ายให้กับข้าราชการ นักเรียน และประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวด้วย

กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท โดยนายกิตติ พุ่มศรีธร ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 8/2560 เพื่อเป็นการสนทนาร่วมกันก่อนปฏิบัติงานตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน (ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔) โดยได้สอบถามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดจากการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน ในส่วนของงานผลิตได้แจ้งให้เตรียมความพร้อมในเรื่องระบบการผลิตน้ำช่วงฤดูฝน พร้อมแจ้งแต่ละสายงานควบคุมดูแลเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย งบประมาณ การควบคุมน้ำสูญเสีย และหารือเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

กปภ.สาขาชัยนาท เข้าร่วมกิจกรรม “เดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชา 2560”

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560 เวลา 06.00 น. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท ได้เข้าร่วมกิจกรรม "เดิน-วิ่งสมาธิวิสาขะพุทธบูชา 2560" มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกายและจิตที่ดี โดยเริ่มวิ่งตั้งแต่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชัยนาท ไปยังเส้นถนนพรหมประเสริฐ ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งในกิจกรรมนี้ กปภ.สาขาชัยนาท ได้นำน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. ไปแจกให้กับนักวิ่งและประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งในครั้งนี้ด้วย

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30