ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมในโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน"

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท นำโดย นายกิตติ พุ่มศรีธร ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด เดินหน้าต่อเนื่องโครงการ "มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน" โดยได้ออกให้บริการผู้ใช้น้ำบริเวณบ้านห้วยซุง ต.บ้านเชี่ยน อ.หันคา จ.ชัยนาท เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ขยายเขตตามนโยบายของ กปภ. ให้ความรู้เกี่ยวกับช่องทางการชำระค่าน้ำผ่านรวมศูนย์ต่างๆ และยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาอย่างถูกวิธี นอกจากนี้ยังได้นำน้ำดื่มบรรจุขวดสัญลักษณ์ กปภ. ไปแจกให้กับผู้ใช้น้ำ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าน้ำประปาของกปภ. มีคุณภาพสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย

กปภ.สาขาชัยนาท จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท โดยนายกิตติ พุ่มศรีธร ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 10/2560 เพื่อเป็นการสอบถามปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานของแต่ละสายงานในเดือนที่ผ่านมา พร้อมให้พนักงานในสังกัดปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในการดำเนินงาน ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการใช้สารเคมีและการผลิตน้ำ การควบคุมน้ำสูญเสีย ทั้งเน้นย้ำให้พนักงานร่วมมือกันประหยัดค่าใช้จ่ายและงบประมาณ และหารือเกี่ยวกับเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ พร้อมได้มีการเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2560

กปภ.สาขาชัยนาท ดำเนินโครงการ CSR จัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชัยนาท นำโดยนายกิตติ พุ่มศรีธร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานในสังกัด และผู้ใช้น้ำในพื้นที่ให้บริการ กปภ.สาขาชัยนาท ได้ร่วมกันบริจาคเงิน จำนวน 15,020.- บาท สมทบทุนจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท เพื่อช่วยให้เด็กมีอนาคตที่สดใส สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้ในสังคม พร้อมร่วมกิจกรรมสันทนาการ และเล่นเกม เพื่อเป็นการมอบความสุขสนุกสนานให้กับเด็ก ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดชัยนาท ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30