ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขาท่าตะโก ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 พฤษภาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก นายสมเกียรติ วงศ์พานิช หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และนายประสาท ทองบุตร หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดฯ ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2560 เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา พร้อมทั้งรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำรายใหม่ มอบของที่ระลึก แผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปา และนำน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. มาแจกจ่ายให้กับประชาชน ณ หมู่บ้านตุ๊กแกพัฒนา ม.3 และ ม.9 ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ ในการนี้ได้มีผู้ใช้น้ำรายใหม่มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำจำนวน 137 ราย

กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 8/2560

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤษภาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 8/2560 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัด ได้ร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน เป้าผู้ใช้น้ำรายใหม่ รับมอบนโยบายผู้ว่าการ เรื่องจำนวนผู้ใช้น้ำ ปริมาณน้ำจำหน่าย อัตราน้ำสูญเสีย จำนวนครั้งการหยุดจ่ายน้ำ การลดค่าใช้จ่าย และการเร่งรัดโครงการล่าช้า และในการนี้ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 3/2560

กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2560

เมื่อวันอังคาร ที่ 25 เมษายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 7/2560 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัด ได้ร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน ชี้แจงผลการดำเนินงาน 2 ไตรมาสที่ผ่านมา และโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (wsp)

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30