ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 10/2560

เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 10/2560 เพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานของเดือน มิถุนายน 2560 โดยมอบหมายให้งานบริการฯ ติดตามเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ ติดตามโครงการWSP,โครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย และชี้แจงเรื่องการประเมินสมรรถนะความสามารถประจำปี 2560

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในกิจกรรมประกวดขบวนแห่เทียนพรรรษา ของอำเภอท่าตะโก

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศ์พานิช หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ นายสมชาย ทัดพลอย หัวหน้างาน 8 งานผลิต และนายประสาท ทองบุตร หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดฯ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 1,000 ขวด ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน ในกิจกรรมประกวดขบวนแห่เทียนพรรรษา ของอำเภอท่าตะโก ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอท่าตะโก ตำบลท่าตะโก อ.ท่าตะโ ก จ.นครสวรรค์

กปภ.สาขาท่าตะโกออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่คืนความสุขให้ประชาชน” ประจำเดือนมิถุนายน 2560

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 มิถุนายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศ์พานิช หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และนายประสาท ทองบุตร หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดฯ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่คืนความสุขให้ประชาชน" ประจำเดือนมิถุนายน 2560 ณ วัดวังปลาสร้อย หมู่ที่ 8 ตำบลดอนคา อ.ท่าตะโ ก จ.นครสวรรค์ พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธี จำนวน 500 ขวด

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30