ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขาท่าตะโก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 6/2560 และกิจกรรม "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส่"

เมื่อวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ครั้งที่ 6/2560 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานในสังกัด ได้ร่วมพบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน เป้าผู้ใช้น้ำรายใหม่ การตรวจสอบมาตรวัดน้ำศูนย์หน่วย ในการนี้ได้มีการคัดเลือกดาวเด่นประจำไตรมาส 2/2560 ร่วมถึงการจัดกิจกรรม "ที่นี่...องค์กรโปร่งใส" เพื่อรณรงค์กระตุ้นจิตสำนึกและส่งเสริมพฤติกรรมโปร่งใสของพนักงาน พร้อมทั้งแสดงเจตนารมณ์และจุดยืนในการต่อต้านการทุจริต มุ่งเน้นการบริการประชาชนด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว เป็นธรรม

กปภ.สาขาท่าตะโก ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศ์พานิช หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ และนายประสาท ทองบุตร หัวหน้างาน 8 งานบริการและควบคุมน้ำสูญเสีย พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดฯ ออกหน่วยบริการประชาชนในโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560 พร้อมทั้งรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำรายใหม่ มอบของที่ระลึกและแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปา ณ บริเวณวัดหนองไผ่ ม.5 และ ม.16 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ ในการนี้ได้มีผู้ใช้น้ำรายใหม่มีความประสงค์ยื่นคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำจำนวน 32 ราย

กปภ.สาขาท่าตะโก เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน"

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก นำโดยนายวีระพล จันทรสกา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาท่าตะโก มอบหมายให้นายสมเกียรติ วงศ์พานิช หัวหน้างาน 8 งานอำนวยการ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดฯ เข้าร่วมโครงการ "อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ คืนความสุขให้ประชาชน" ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านสายลำโพงกลาง ม.2 ต.สายลำโพง อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สร้างความพึงพอใจในงานบริการพร้อมทั้งนำน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.จำนวน 500 ขวด และแผ่นพับประชาสัมพันธ์การใช้น้ำประปาไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่มาร่วมงานในครั้งนี้

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30