ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการ Green for mom บึงบอระเพ็ดสีเขียว ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดย นายจินอา สุภานันท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ Green for mom บึงบอระเพ็ดสีเขียว ประจำปี 2560 ณ บึงบอระเพ็ด อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 และในโอกาสนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ยังได้บริการน้ำดื่มแจกฟรี“กปภ.” จำนวน 1,000 ขวด เพื่อสร้างความมั่นใจในกลุ่มลูกค้าเดิมว่าน้ำประปาของกปภ. มีคุณภาพสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย

กปภ.สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน กรกฎาคม ร่วมสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร

เมื่อวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โดยนายจินอา สุภานันท์ ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 เพื่อเป็นการสนทนาระหว่างกันก่อนปฏิบัติงาน ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบโดยส่งเสริมความผูกพัน (ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔) และถ่ายทอดความรู้เรื่องโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP: Water safety plan) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)

กปภ.สาขานครสวรรค์

เมื่อวันพุธที่ 14มิถุนายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดย นายจินอา สุภานันท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน ณ ตลาดสดโกรกพระ หมู่ที่ 4 ตำบลโกรกพระ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ "โดยได้ออกไปรับรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ พร้อม แจกคู่มือการใช้บริการ และแจกแผ่นพับการขอติดตั้งน้ำประปา และทีมงานบริการได้ดำเนินการสำรวจบ้านผู้ใช้น้ำรายใหม่ ตรวจเช็คซ่อมแซมมาตรวัดน้ำที่ชำรุด�

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30