ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กปภ.สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โดยนายจินอา สุภานันท์ ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยได้ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบและภายในสำนักงานให้มีความสวยงาม เพื่อสร้างความประทับให้แก่ผู้ใช้น้ำ อีกทั้งสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานอีกด้วย

กปภ.สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน พฤษภาคม ร่วมสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร

เมื่อวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โดยนายจินอา สุภานันท์ ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 เพื่อเป็นการสนทนาระหว่างกันก่อนปฏิบัติงาน ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบโดยส่งเสริมความผูกพัน (ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔) และถ่ายทอดความรู้เรื่องโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP: Water safety plan) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM)�

กปภ.สาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา หมู่ 1 ต.เก้าเลี้ยว อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ "เพื่อเป็นการส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุก และเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงการบริหารงานภาครัฐได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนเป็นการบริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับประโยชน์จากการให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และยังให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาอย่างถูกวิธี

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30