ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ นำโดย นายจินอา สุภานันท์ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน ณ บริเวณวัดหนองแขนง หมู่ 12 ต.หนองกรด อ.หนองกรด จ.นครสวรรค์ โดยได้ออกไปรับรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ พร้อม แจกคู่มือการใช้บริการ และแจกแผ่นพับการขอติดตั้งน้ำประปา และทีมงานบริการได้ดำเนินการสำรวจบ้านผู้ใช้น้ำรายใหม่ ตรวจเช็คซ่อมแซมมาตรวัดน้ำที่ชำรุด

กปภ.สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน มีนาคม ร่วมสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โดยนายจินอา สุภานันท์ ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน มีนาคม 2560 เพื่อเป็นการสนทนาระหว่างกันก่อนปฏิบัติงาน ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบโดยส่งเสริมความผูกพัน (ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔)และถ่ายทอดความรู้เรื่องโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP: Water safety plan) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)�

กปภ.สาขานครสวรรค์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ร่วมสร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครสวรรค์ โดยนายจินอา สุภานันท์ ผู้จัดการ พร้อมหัวหน้างาน พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อเป็นการสนทนาระหว่างกันก่อนปฏิบัติงาน ตามแผนงานกิจกรรมสร้างระบบโดยส่งเสริมความผูกพัน(ยุทธศาสตร์ที่ ๑๔)และถ่ายทอดความรู้เรื่องโครงการจัดการน้ำสะอาด(WSP: Water safety plan) และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM)�

ระบบบริหารจัดการข้อมูลเว็บไซต์กปภ.ข.10 ขับเคลื่อนด้วย PHP HTML5 CSS3 แสดงผลได้ดีที่สุดบน Browser Google Chrome

  แผนที่การเดินทาง
  ติดต่อกปภ.ข.10
  การประปาส่วนภูมิภาคเขต 10

158 หมู่ 1 ต.นครสวรรค์ออก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Tel : (056) - 255814, (056) -255815
Mail : 55120@pwa.co.th
เปิดทำการ : จันทร์ - ศุกร์ : 8:30 - 16:30